До канікул
Офіційні посилання
Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія

 

Суть досвіду:

Інноваційна програма “Intel@ Навчання для майбутнього.” розширює межі творчої діяльності як вчителя, так і учнів, сприяє застосуванню комп’ютерних технологій, навчає самостійної дослідницької діяльності при вирішенні практично-спрямованих завдань.
Рівень досвіду: освіти і науки України.
Автори: Дебі Кендау, Інститут інформаційних технологій США, ІСТ.
Директор програми: Тетяна Ненаєва (в Україні)
Респонденти апробації: Павлоградський міський ліцей
Прогнозований результат: Розробка Навчального проекту, а також Портфоліо (комплект  навчально-методичних матеріалів), створення кваліфікаційних проектів учнями.

Програма Intel® «Навчання для майбутнього» – сучасна система підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів за новітніми інтерактивними, визнаними у 39 країнах світу методиками, зміст якої було локалізовано та адаптовано до Державних стандартів освіти України. Програма має міжнародний сертифікат та відповідає міжнародним стандартам. Програма ефективно впроваджується також у Німеччині, Австрії, Японії, Кореї, Австралії, Італії, Ізраїлі, Аргентині, США та ін.. У світі за 8 років підготовлено понад 6,0 млн. вчителів; планується, що за наступні 5 років їх кількість зросте до 10 млн.
Програма виступає каталізатором реформування освітнього простору України, оновлення змісту та методів ІКТ освіти, впровадження інтерактивних форм підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, покращення стану інформатизації освіти, вона також сприяє підготовці нового покоління учнів до нового типу економіки – економіки знань.
Програма Intel® «Навчання для майбутнього» неодноразово отримувала срібні медалі на виставці «Сучасна освіті в Україні», а також відзначалася різними дипломами та грамотами Міністерства освіти і науки України.
За результатами моніторингу 98,6% учасників Програми мають позитивні відгуки про перебіг програми та її ефективність.
У рамках програми проводяться 64-годинні (72) інтерактивні інтенсивні тренінги для вчителів – предметників; майстер-класи для тренерів, конкурси на краще впровадження ІКТ, координаційні наради, конференції, щорічний форум «Нові горизонти ІКТ в освіті», виставки, круглі столи, здійснюється постійний науково-методичний супровід, веб-підтримка, експертиза та моніторинг якості впровадження програми.

Офіційнй сайт:
http://iteach.com.ua/