До канікул
Офіційні посилання
Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), лише 20% народжених дітей умовно вважається здоровими, інші – або страждають порушеннями психофізичного розвитку, або знаходяться в стані між здоров’ям і хворобою.
Визнання прав такої дитини, її інтересів, потреб, надання допомоги у процесі соціалізації та вибору професійної діяльності є дуже важливим на сучасному етапі розвитку освіти. Тому важливого значення набуває інклюзивне навчання, що передбачає спільне перебування дітей із особливими освітніми потребами з їх здоровими однолітками.
У 2013 р. ліцей взяв участь в обласному конкурсі проектів місцевого самоврядування «Майбутнє Павлограда – інноваційна освіта підростаючого покоління» і став переможцем. В рамках цього проекту було створено локальну мережу ліцею, підключено Інтернет до кожного кабінету, встановлено комп’ютерний клас та комп’ютери в бібліотеці, інтерактивну дошку, активатори поверхні. Сходи на ґанку школи обладнано сучасним пандусом. Відкрито два інклюзивних класи.
Бібліотеку, що знаходиться на першому поверсі, переобладнано з метою надання можливості учням з порушенням опорно-рухового апарату через мережу Інтернет, проектор і веб-камеру та Skype підключитися до будь-якого уроку, що проводиться в школі на другому або третьому поверхах. А уроки, що відбуваються на першому поверсі ліцею учні-колясочники можуть відвідувати самостійно.
Мета інклюзивної освіти – створення умов для особистісного розвитку дітей із особливими потребами, формування освітньо-розвивального середовища для них шляхом забезпечення психолого-педагогічного, медико-соціального супроводу.
Павлоградський міський ліцей на теперішній час має можливість реалізації основних завдань інклюзивної освіти:

  • запровадження інноваційних освітніх технологій у контексті форм інклюзивного навчання;

  • збереження і зміцнення морального і фізичного здоров’я вихованців;

  • розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів і потреб;

  • виховання школяра як культурної і моральної людини з етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе;

  • забезпечення права дітей із особливими потребами на здобуття загальної середньої освіти в умовах загальноосвітніх навчальних закладі.

Важливим моментом у роботі інклюзивної школи є психологічна підготовка педагогів. До структури психологічної готовності входять п’ять компонентів: мотиваційний, когнітивний, операційний, оціночний та особистісний. Якими якостями повинен володіти вчитель, щоб працювати з дітьми, які мають особливі освітні проблеми? Таке питання було поставлене вчителям нашої школи.
Результати засвідчили, що інклюзивне навчання сприяє підвищенню компетентності педагога.
А, головне, учні з особливими освітніми потребами активно розвиваються, наполегливо і старанно працюють, намагаються не відставати від однолітків. Однокласники з розумінням відносяться до них, прагнуть їм у будь-який час допомогти і сприймають їх як звичайних людей, а не інвалідів.